Komunikacja, a zatrudnienie

Komunikacja jest to proces w którym nadawca komunikatu sprawia, że jego my¶li, pragnienia i wiedza staj± się znane dla innej osoby czyli dla odbiorcy komunikatu. Szczególnie ważna jest więc wiedza na temat komunikacji w przypadku osoby staraj±cej się o pracę. Komunikację dzielimy na komunikację werbaln± ( mowa ) oraz niewerbaln± do której zaliczamy ton głosu, westchnienia, szepty, wysoko¶ć głosu, a także gestykulacje, mimikę, ruchy ciała i wygl±d. Bardzo niekorzystne dla pracownika mog± okazać się bariery komunikacyjne, które praktycznie uniemożliwi± mu otrzymanie stanowiska w firmie o które się ubiega. Należy więc unikać niewygodnych tematów w których zdania nasze i potencjalnego pracodawcy mog± się różnić. Do najczęstszych barier komunikacyjnych zaliczamy utrudnienia percepcyjne, wybiórczo¶ć uwagi, brak umiejętno¶ci decentracji ( czyli przyjęcia perspektywy rozmówcy ), różnice kulturowe i religijne, stereotypy, samopoczucie. Barierami utrudniaj±cymi słuchanie może być filtrowanie, porównywanie, skojarzenia, przygotowanie odpowiedzi, udzielanie rad, sprzeciwianie się oraz przekonanie o swojej racji. Cztery kroki skutecznego słuchania, które umożliwi± porozumienie się z drug± osob± to słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte oraz ¶wiadome.