O pracy

Praca jest poświęcaniem nie tylko swojego własnego czasu i wykorzystywaniem swoich umiejętności nabytych w przeszłości to wykonywania określonego zadania ale także poświęcaniem własnego zdrowia. Dla przykładu grafik komputerowy po dłuższym czasie wykonywania zawodu może mieć problemy ze wzrokiem. Muzycy na starość tracą w pewnym stopniu słuch. Górnicy narażeni są na wszelkiego rodzaju choroby np. na pylicę. Ryzykują również życie wykonując ciężką pracę w kopalni. Istnieją także zawody bezpośrednio związane z ryzykowaniem życia jak np. policjant, strażak czy ochroniarz. Ryzyko stracenia przez nich życia jest bardzo duże, ponieważ na jego utratę narażają się praktycznie codziennie. Wiele firm, w tym także gigant internetowy Google wyszło z założenia, że nie ma sensu oszczędzać na pracowniku. Jeżeli zapewni mu się godziwe warunku i sowicie wynagrodzi, będzie on chciał dać w zamian coś od siebie, a więc jego praca będzie bardziej wydajna i rzetelna. Istnieje możliwość sprawienia, że pracownik zwyczajnie polubi swoją pracę i będzie chciał do niej codziennie chodzić. Nie każdy pracodawca oferuje jednak przyzwoite warunki i godziwe wynagrodzenie, poza tym istnieją ludzie, którzy zwyczajnie nie chcą pracować. Stąd bierze się problem bezrobocia.