Praca w korporacji

Praca w korporacji to temat na którego temat można by się rozwodzić godzinami. Jedni twierdz±, że jest ¶wietnym sposobem na zarobienie sporych pieniędzy i zrealizowaniem się zawodowo, inni, że okrada człowieka z jego prywatnego życia i uzależnia, a w dłuższej perspektywie doprowadza do poważnych problemów ze zdrowiem. Niepodważalnym faktem jest, że praca w korporacji to ci±gły stres i stopniowe wspinanie się po szczeblach zawodowej kariery. Zostawanie po godzinach, a czasami nawet na noc to nic specjalnego. Pracownicy niższych szczebli nic nie znacz± jako jednostka, liczyć z nimi może się ktokolwiek jedynie gdy s± zjednoczeni. Pracuj± na wyższych rang± pracowników, zajmuj±cych często stanowiska kierownicze, a praca łatwa nie jest. Stres, który im towarzyszy, spowodowany jest przede wszystkim godzinami, które musz± wypracować. W przypadku korporacji zatrudniaj±cych telemarketerów licz± się również zrealizowane cele, czyli ilo¶ć osób namówionych do skorzystania z oferowanej przez firmę usługi. Osoba, która nie wyrobi limitu – wylatuje. W korporacjach powszechnie występuje również zjawisko rotacji personelu. Cały czas kto¶ jest zwalniany, a kto¶ nowy przyjmowany na jego miejsce. To najlepiej ¶wiadczy o tym jaki wy¶cig szczurów tam panuje.