Pracoholizm

Praca dla niektórych osób może stać się uzależniająca. Osoby uzależnione od pracy nazywane są pracoholikami. Choroba ta istnieje stosunkowo krótko, a swój początek miała w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Istotną rolę w problemie pracoholizmu odegrały również korporacje, w których istnieje do wyrobienia pewien limit, którego niewykonanie oznacza zwolnienie z pracy. Problem pracoholizmu dotyczy przede wszystkim Japonii, jednak Polska też jest na niego narażona. Polacy coraz częściej uchodzą za granicą za bardzo pracowitych, rzetelnych pracowników. Co ciekawe, tygodniowy czas pracy polaka jest najdłuższy w europie, a wynosi on ponad 40 godzin tygodniowo. Problem pracoholizmu dotyczy głównie ludzi młodych, którzy wkraczając na rynek pracy chcą szybko awansować na wyższe stopnie w celu uzyskiwania większych przychodów i tym samym zwiększenia swojego komfortu życia. Często tracą oni kontrolę nad czasem poświęcanym na pracę. Do problemu pracoholizmu często dochodzą również różnego rodzaju używki jak narkotyki czy stosowane w nadmiernej ilości leki, a wszystko po to aby móc pracować dłużej i w pracy być bardziej wydajnym. Konsekwencjami takiego postępowania może być śmierć na skutek wyczerpania organizmu.