Rozmowa kwalifikacyjna

Po wcześniejszej analizie dostarczonych dokumentów: listu motywacyjnego, CV oraz referencji, rozmowa kwalifikacyjna jestem ostatecznym etapem decydującym o zatrudnieniu nowego pracownika. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie się do niej. Osoba rekrutująca podczas rozmowy kwalifikacyjnej zbiera informacje o potencjalnym pracowniku oraz informuje go o zakresie obowiązków, podczas gdy kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i poszerzenia informacji zawartych we wstępnie złożonych dokumentach. Kluczowym elementem podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest wywarcie na potencjalnym pracodawcy jak najlepszego wrażenia. Pomocna w takiej sytuacji może być autoprezentacja. Autoprezentacja jest wpływaniem na to jak postrzegają nas inni poprzez określone zachowania, wyrażane opinie lub wygląd zewnętrzny. Najczęściej autoprezentacja polega na wybiórczym informowaniu innych o cechach które posiadamy. Wyboru informacji dokonujemy w kontekście wymagań i oczekiwań jakie ma wobec nas osoba lub grupa do której się zwracamy. Istotne jest szczegółowe przedstawienie swoich mocnych stron, z delikatnym przymróżeniem oka na strony słabe.