Praca zdalna

Praca zdalna, nazywana także tele pracą stała się popularna końcem dziewiętnastego, a początkiem dwudziestego wieku. Polega ona na wykonywaniu swojego zawodu w domu i kontaktowaniu się ze swoim szefem, a także członkami załogi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub telefoniczne. Znaczący wpływ na rozwój pracy zdalnej odegrał Internet oraz jego błyskawiczna popularyzacja na całym świecie. Istnieje bardzo dużo czynności które można wykonać w domu siedząc przed komputerem. Korzyści płynące z tele pracy czerpią obie strony – zarówno pracodawca jak i pracownik. Dla pracodawcy niewątpliwym udogodnieniem jest nie wynajmowanie powierzchni lokalowej na której musieliby pracować pracownicy. Ewentualnie lokal może zajmować mniejszą powierzchnię, co z kolei wiąże się z niższym czynszem. Do minusów ze strony pracodawcy można zaliczyć niekontrolowanie pracownika, co stanowi jednak jednocześnie plus, przy zatrudniani rzetelnego i uczciwego pracownika. Pracownik czując swobodę ze strony pracodawcy wykonują swoją pracę będąc zrelaksowanym. Efektywność pracownika w takim wypadku wzrasta. Jeżeli pracownikiem jest ciężarna kobieta, nie musi ona rezygnować ze swojej pracy na rzecz wychowywania dziecka. Jest w stanie połączyć obowiązki z przyjemnościami co jest niewątpliwym sukcesem pracy zdalnej.